Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. uzzināt vairāk

Atzinumi

Atzinumi

Transporta Akadēmijas komanda veic inženiertehnisko ekspertīzi – transporta inženierbūvju, konstrukciju, mehānismu, shematisko risinājumu analīzi, personāla rīcību pārvadājumu procesa vadībā, avāriju vai avāriju seku pārvaldībā, u.c.

Viena no inženiertehnisko ekspertīžu veikšanas problēmām ir tā, ka Valsts vai izpilddokumentos ne vienmēr ir noteiktas apstiprinātas metodes vai normas.
Transporta Akadēmijas eksperti pētniecības vajadzībām izmanto:
analītiskās izpētes;
dabisku eksperimentu;
matemātisku un datormodelēšanu.


Metodes vienmēr ir balstītas uz noteiktām analītiskām izteiksmēm, kas ļauj iegūt kvantitatīvus aprēķinus par pētāmajām fizikālajām parādībām, tas ir, konkrētus skaitļus. Pārbaudes laikā tiks norādītas pielietotās metodes, tehnoloģijas un vadlīnijas, kas ļaus, pamatojoties uz ekspertīzi un izsniegto slēdzienu, vērsties pie strīdu risināšanas un neatbilstību novēršanas.
Secinājums, kas balstīts uz inženiertehniskās ekspertīzes rezultātiem, ietver šādas sadaļas (var tikt mainītas, vienojoties ar pasūtītāju):
1. Ievaddaļa (ekspertīzes datums, laiks un vieta; ekspertīzes izgatavošanas pamatojums, informācija par ekspertīzes iestādi, kā arī eksperta uzvārds, vārds, viņa izglītība, specialitāte, darba pieredze, akadēmiskais grāds un (vai) akadēmiskais nosaukums, amats, ekspertam uzdotie jautājumi, izpētes objekti un ekspertīzes izgatavošanai iesniegtie materiāli).
2. Pētnieciskā daļa (tiek pētīta pētniecībai iesniegto objektu un materiālu raksturojums, pazīmes un īpašības, izmantoti dažādi izpētes līdzekļi, metodes un tehnikas).
3. Sintēzes daļa (iegūto starpsecinājumu sintēze un izvērtējums).
4. Secinājumi (atbildes uz ekspertam uzdotajiem jautājumiem).
5. Papildu materiāli (tabulas, testu rezultāti, noteikumi utt.).

Saņemiet piedāvājumu tūlīt
Transporta Akadēmija 2024 © All rights reserved